| فرم سفارش |

Order Form

در صورتی که برای کسب و کار خود نیاز به تخصص ما دارید می‌توانید این فرم را پر کنید و از مشاوره رایگان بهره‌مند شوید. سوالات این بریف با هدف درک درست موضوع سفارش تدوین ‌‌گردیده و در قالب یک پرسشنامه سه صفحه‌ای ارائه شده است. با تشکر از اعتماد شما.

مرحله 1 از 3 - گام اول

  • (به فارسی و انگلیسی)
  • از نظر سن، جنس، تحصیلات، دامنه و منطقه جغرافیایی، علایق، اعتقادات، سبک زندگی، جمعیت، رفتار و... بیان کنید.
  • (نام رقبای اصلی، نام رقبای فرعی به همراه آدرس سایت یا شبکه اجتماعی‌)
  • مثال: تمایز در امکانات ویژه فروش، تکنولوژی خاص در ارائه خدمات یا فروش محصول، قیمت یا نوع ارائه خاص و...