طراحی نام برای محمد حسین شهریار

Mohammad Hossein Shahriar / 1388

این لوگوتایپ را در ابتدا با هدف تمرین تایپوگرافیکی کار کردم، اما بعدا به خاطر علاقه‌ای که به شخصیت محمد حسین شهریار داشتم آن را اجرا کردم و در کارنامه خود قرار دادم.
سعی کردم ترکیب مورب کلمه شهریار را به گونه‌ای طراحی کنم که با ریتم بصری قالب چلیپا در خوشنویسی هماهنگ باشد. این قالب معمولا برای نگارش مورب دو بیت یا چهار مصرع از شعر استفاده می‌شود. میخواستم این ترکیب یادآور قالب چلیپا باشد که به نوعی با شعر و زمینه کاری این شخصیت ارتباط دارد.

طراحی لوگوتایپ نام محمدحسین بهجت تبریزی
طراحی لوگوتایپ فارسی شهریار تبریزی
طراحی نشانه نوشتاری. برندشخصی
طراحی نشانه شخصی. شهریار تبریزی