طراحی لوگو و هویت بصری فروشگاه هنری رحمتی

Rahmati Art Store / Mashhad / 1397

طراحی تابلوی فروشگاهی-لوازم هنری رحمتی-مشهد

فروشگاه هنری رحمتی، مرکز فروش وسایل معماری، نقاشی و گرافیک در مشهد است. اسکیس‌های زیادی از خط بنایی در قالب هندسی زده شد. طراحی کلمه‌ رحمتی در قالب مستطیلی، ظاهری مینیمال و هندسی را ایجاد می‌کرد که از نظر فرمی جالب توجه به نظر می‌رسید.برای پالت رنگ، ترکیب خاکستری تیره و زرد انتخاب شد که یادآور ابزارها و وسایل مهندسی است.

در نهایت لوگوتایپ در یک دایره قرار گرفت تا ترکیب و فرم لوگو قدرت بیشتری پیدا کند و از طرفی فرصتی برای خودنمایی رنگ زرد فراهم شود

طراحی لوگوی فروشگاه هنری رحمتی
لوگو فروشگاه رحمتی-نسخه نگاتیو

فروشگاه رحمتی-خطوط ساختاری لوگو
نشانه فروشگاه هنری رحمتی- نسخه افقی
تابلوی فروشگاه هنری رحمتی
ساک خرید فروشگاه هنری رحمتی
طراحی اوراق اداری فروشگاه هنری رحمتی
کارت ویزیت فروشگاه هنری رحمتی
روند طراحی لوگو - فروشگاه هنری رحمتی