پورتفولیو آثار میترا تشکری

Portfolio of Mitra Tashakori / Illustrator & Pattern Designer / 1399

  • پورتفولیو برگزیده آثار میترا تشکری /  تصویرگر و طراحی نقش
  • تعداد صفحات پورتفولیو : 46 صفحه

طراحی پورتفولیو میترا تشکری توسط محسن خضری
طراحی پورتفولیو میترا تشکری / معرفی آثار
طراحی پورتفولیو- میترا تشکری- تصویرگر و طراحی نقش
طراحی روی جلد پورتفولیو آثار میترا تشکری سبزوار