طراحی نشانۀ پیشنهاد برای بنیاد میبدی

Meybodi Foundation / 1388

طراحی نشانه این بنیاد بر اساس یک فراخوان عمومی انجام شد که در متن آن آمده بود:
” بنياد ميبدی يک موسسه فرهنگي مردم‌نهاد است. نشانه بايد مُبيّن فرهنگ اصيل ايراني و عناصر فرهنگ بومي ميبد باشد و نقش بنياد را در اعتلای آموزش و دانش بيان کند.”
این لوگو از نوع مونوگرام است و به صورت پیشنهادی برای این بنیاد طراحی شده است. این طرح برگرفته از نقوش هندسی نارین قلعه‌ (مهم‌ترین بنای تاریخی شهر میبد) بوده که به حروف اول «بنیاد میبدی» یعنی ب و میم تبدیل شده است.

لوگوتایپ بنیاد میبدی یزد-محسن خضری
لوگو پیشنهادی بنیاد میبدی

همچنین حرف به‌طور ضمنی تصویر یک مدال را تداعی می‌کند. اعطای جوایز به پژوهشگران، نخبگان و دانشجویان برتر میبد و افرادی که خدمات علمی و فرهنگی ارزنده‌ای به این شهر ارائه کرده‌اند، بخشی از فعالیت‌های این بنیاد است.

لوگو بنیاد میبدی- خطوط ساختاری
مونوگرام بنیاد میبدی- نسخه نگاتیو
نشانه بنیاد میبدی- زمینه عکس