طراحی لوگو و هویت بصری همایش ملی مدیریت دانش

National Conference of Knowledge Management & E-Business / Mashhad / 1397

این سفارش در سال 1398 از طرف موسسه آموزش عالی فردوس ارائه شد که البته جزو برگزارکنندگان این همایش هم بود. به‌طور خلاصه «مدیریت دانش» شاخه‌ای از رشته مدیریت است که وظیفه آن شناسایی، سازمان‌دهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی یک سازمان است، به نحوی که معلومات کارکنان را بهبود بخشیده و باعث ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت خدمات و محصولات آن سازمان شود.

لوگو همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار الکترونیکی
نشانه های همایش ملی مدیریت دانش- نسخه فارسی و انگلیسی

روند طراحی لوگو همایش ملی مدیریت دانش

در مراحل اولیه با جستجوی همایش‌های مشابه در کشورهای دیگر مجموعه‌ای از انواع نشانه‌ها برای شروع مرحله اسکیس‌ها به دست آمد.
در حوزه مدیریت دانش، گام اول شناسایی و کشف دانش است. در این لوگو، نقاط رنگی داده‌ها هستند که از مسیرهای مختلف دریافت می‌شود و در مرکزی که همان سازمان است مرتب و طبقه‌بندی خواهند شد.
پس از بررسی پیشینه، مونوگرام(Letter Mark) و یا یک نشانه انتزاعی قالبی مناسب برای نمایش مفاهیم گسترده این موضوع به نظر می‌رسید، به علاوه این‌که همایش به مدیریت دانش خلاصه نمی‌شد بلکه موضوع کسب‌وکارهای الکترونیکی را هم به همراه داشت، ازاین‌رو ایده طراحی یک مونوگرام در کنار نشانه‌ای انتزاعی اولویت‌ طراحی قرار گرفت که درنهایت منجر به یک لوگوی ترکیبی می‌شد.
خوشبختانه برداشت‌های انتزاعی از موضوع با حروف اول نام همایش هم‌جواری خوبی به وجود آورد. این ترکیب که منجر به یک نشانه ترکیبی(Combination Mark) جدید شده بود به تقویت پیام موضوع که کشف، جمع‌آوری و طبقه‌بندی دانش بود کمک می‌کرد. حروف اول نام همایش در مسیر خطوط قرار گرفت تا تداعی کننده داده‌ها و عناصر دانش که همان اطلاعات هستند، باشد.

طرحواره لوگو همایش ملی کسب‌وکارهای الکترونیکی در مشهد
مهر همایش ملی مدیریت دانش
اسکیس های مدادی نشانه همایش ملی مدیریت دانش

ممکن است از نظر برخی این لوگو به جنبه دیگر همایش که کسب‌وکارهای الکترونیکی است اشاره بهتری داشته باشد، اگر چنین برداشتی هم مدنظر قرار گیرد، تصویری از مدارها و شبکه اطلاعات دریافت خواهد شد. در این حالت دایره‌ی آبی بزرگ نمادی از جهان و شبکه وسیع کسب‌وکار الکترونیک است.
پس از تکمیل طراحی، نسخه‌هایی مختلفی از لوگو با عناوین فارسی و انگلیسی ارائه شد که در هویت بصری این همایش مورد استفاده قرار گرفت.

هویت بصری همایش ملی دانش و کسب‌وکارهای الکترونیکی در مشهد