طراحی لوگوی کیمیاتور / مدرسه تخصصی شیمی

Specialized Chemistry School / Mashhad / 1397

کیمیا، موسسه‌ای تازه تاسیس است که قصد دارد با آموزش شیمی از دوره دبستان تا انتهای متوسطه جذابیت و حس لذت از شیمی را در بین دانش‌آموزان تقویت نماید و علم شیمی را با شکلی نوین و خلاقانه آموزش دهد.
در گفتگوهای اولیه با سفارش‌دهنده پیشنهادهایی همچون ابزارهای آزمایشگاهی، جدول تناوبی و کیمیاگری به ‌عنوان نشانه‌های پیشنهادی برای لوگو مطرح شد.

کیمیا- مدرسه تخصصی شیمی
طرح نگاتیو لوگو - کیمیاتور

کیمیاتور - نسخه سیاه و سفید
ترکیب افقی لوگو - مدرسه تخصصی شیمی در مشهد

روند طراحی لوگو کیمیاتور

در مرحله جستجو نشانه‌های مرتبط با شیمی مورد تحلیل قرار گرفت. اسکیس‌هایی اولیه با فرم‌ لوله‌های آزمایشگاهی بود، اما پس از جستجوهای بیشتر با حلقه‌ی بِنزِن(Benzene) مواجه شدیم که در شیمی شهرت دارد. بِنزِن گسترده‌ترین ترکیب شیمیایی است که يک آرايش حلقوي را به وجود مي‌آورد. این ترکیب در ساخت بسیاری از محصولات از جمله شوینده‌ها، رنگ‌ها، داروها و… کاربرد دارد.
فرم چندضلعی این حلقه در طراحی لوگوتایپ مورد تائید سفارش‌دهنده قرار گرفت.

اتودزنی های لوگو کیمیاتور توسط محمد محسن خضری
پیش طرح های مدادی لوگو- کیمیاتور