ققنوس / نشان پیشنهادی وب سایت مشاهیر هنر ایران

پایگاه مشاهیر هنر ایران / 1385

این کار یک نشانه پیشنهادی برای وب سایت مشاهیر هنر ایران بود و جزو اولین کارهای من در طراحی نشانه محسوب می‌شود. ققنوس پرنده‌ای افسانه ای است که در هنر برخی از تمدن‌های بزرگ از جمله ایران شناخته شده است. در طراحی این لوگوتایپ سعی داشتم آزاد و سیال بودن پرواز ققنوس را در فرم کلمه ایجاد کنم، همچنین سرکش بودن آتش را که با افسانه این پرنده در ارتباط است.

لوگوتایپ ققنوس. محمد محسن خضری
طراحی نشانه نوشتاری- وب سایت ققنوس
لوگوتایپ ققنوس- سایت مشاهیر هنر ایران
طراحی لوگوتایپ ققنوس