طراحی لوگوتایپ گرافیک بیس

Graphic Base/ 1402

گرافیک بیس عنوان یک آکادمی آموزش مبانی پایه در گرافیک است. طراحی این نشانه دو زبانه بر اساس ساختارها و شکل‌های هندسی پایه در گرافیک طراحی شده که به نوعی با هدف آن هماهنگی دارد. اصول دیزاین، به عنوان مبانی پایه در گرافیک محور این آکادمی است در طراحی این لوگو به صورت ساده و مونولاین نمایش داده شده است . /span>

طراحی لوگوی آکادمی گرافیک با عنوان گرافیک بیس

طراحی نشانه نوشتاری آکادمی گرافیک بیس توسط محسن خضری
طراحی نشانه گرافیک بیس- آکادمی آموزش مبانی گرافیک دیزاین