یا اول و یا آخر / پوستر تایپوگرافی اسماء الحسنی

Ya Awwal ya Akhir / Asma-ul-Husna Annual Poster Exhibition / 1395

پوستر هو الاول و الاخر- برگزیده نمایشگاه حروف نگاری اسماء الحسنی طراحی شده توسط محمد محسن خضری

  • اثر برگزیده نمایشگاه دومین نمایشگاه سالانه حروف‌نگاری(تایپوگرافی) پوستر اسماء الحسنی