طراحی لوگو شبکه علمی فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی

Scientific Network of Information Technology / Khorasan Razavi Province / 1398

شبکه علمی فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی، زیر مجموعه‌ا‌ی از شبکه دانشگاهی استان است که توسط «مدیریت فناوری اطلاعات خراسان رضوی» برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است.
اهداف شبکه علمی فناوری اطلاعات به این شرح است:
ارتباط و هم‌افزایی دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی، توسعه شاخص‌های فناوری استان، تحقق شهرهای هوشمند، برگزاری سمینار، نشست و نمایشگاه ها، حمایت از طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها.
اعضای شبکه علمی را مدیران گروه کامپیوتر دانشگاه‌ها و موسسات استان خراسان رضوی تشکیل می‌دهند.
اولویت‌های  این شبکه مهارت‌افزایی، هوشمند‌سازی و برگزای همایش‌ها در سطح استان بوده و چشم‌انداز آن آینده‌پژوهی، فرهنگ‌سازی، استفاده از خدمات هوشمند و کمک به تصمیم‌گیری مدیران استان است.

نشانه شبکه علمی فناوری اطلاعات
طراحی شبکه علمی فناوری اطلاعات مشهد

روند طراحی نشانه شبکه علمی فناروی استان خراسان رضوی

در ابتدا، جلسه‌ای حضوری در استاندای خراسان با مدیر بخش فناوری اطلاعات برگزار گردید و اطلاعات لازم برای طراحی نشانه دریافت شد، در مرحله جستجو بیش از 200 نشانه از نشانه‌های مرتبط با کامیپوتر و فناوری اطلاعات مورد مطالعه بصری قرارگرفت.

در گام سوم اسکیس‌های انجام شده در جلسه‌ای حضوری با مدیریت فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و طرح منتخب مشخص شد.
برداشت فرم کلی لوگو از طرح کاشیکاری حرم امام رضا(ع) اشاره ای ضمنی و پنهان به استان خراسان رضوی دارد.

شبکه علمی فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی- ساختار نشانه
کانسپ لوگو شبکه فناوری اطلاعات طراحی شده توسط محمد محسن خضری

در طراحی این نشانه از نمادهای بصری حوزهICT که مدارات و تراشه‌ها، جزیی از آنهاست، استفاده شده است.
ارتباطات و شبکه‌های کامپیوتری با استفاده از اتصال و پیوند خطوط هندسی به نمایش در آمده و پردازش و گردش اطلاعات از طریق حرکتی گردشی از مدارات در لوگو به تصویر کشیده شده است.

همچنین نقاط فیروزه ای و خطوط هندسی مرکز‌گرا، نمایشی از هم اندیشی اعضاء شبکه علمی را به نمایش گذاشته است.

اتودهای اولیه- شبکه علمی فناوری اطلاعات
اسکیس های اولیه-شبکه علمی فناروی اطلاعات
اتودهای اولیه شبکه علمی فناوری اطلاعات
روند طراحی لوگو -شبکه علمی فناوری اطلاعات