گروه صنعتی راسا

Rasa Industrial Group / 1401

گروه صنعتی راسا، کارگاه ساخت ورق‌های MDF با روکش‌های طبیعی در شهر مشهد است. مزیت رقابتی این گروه صنعتی کیفیت بالا و مقرون به صرفه بودن محصولات برای دامنۀ وسیعی از مشتریان از جمله طراحان داخلی، معماران و سازندگان مبلمان داخلی است. نشانۀ نوشتاری این گروه به صورت دو زبانه(فارسی و انگلیسی) طراحی شد که با توجه به صادارات محصولات، در آینده از لوگوتایپ انگلیسی استفاده خواهد شد.

گروه صنعتی راسا-سازنده ورق‌های MDF
طراحی لوگوتایپ گروه صنعتی راسا-محسن خضری
طراحی نشانه نوشتاری گروه صنعتی راسا- سازنده ورق‌های ام دی اف
طراحی لوگوتایپ فارسی-گروه صنعتی راسا
طراحی لوگوی دو زبانه- نسخه انگلیسی گروه صنعتی راسا
لوگوتایپ انگلیسی گروه راسا-سازنده ورق‌های MDF
برچسب ام دی اف- نشانه نوشته فارسی گروه راسا
طراحی لیبل برای ورق‌های MDF- گروه صنعتی راسا