گروه صنعتی راسا

Rasa Industrial Group / 1401

گروه صنعتی راسا، کارگاه ساخت ورق‌های MDF با روکش‌های طبیعی در شهر مشهد است. مزیت رقابتی این گروه صنعتی کیفیت بالا و مقرون به صرفه بودن محصولات برای دامنۀ وسیعی از مشتریان از جمله طراحان داخلی، معماران و سازندگان مبلمان داخلی است. نشانۀ نوشتاری این گروه به صورت دو زبانه(فارسی و انگلیسی) طراحی شد که با توجه به صادارات محصولات، در آینده از لوگوتایپ انگلیسی استفاده خواهد شد.

گروه صنعتی راسا-سازنده ورق‌های MDF
طراحی لوگوتایپ گروه صنعتی راسا-محسن خضری
طراحی نشانه نوشتاری گروه صنعتی راسا- سازنده ورق‌های ام دی اف
طراحی لوگوتایپ فارسی-گروه صنعتی راسا
طراحی لوگوی دو زبانه- نسخه انگلیسی گروه صنعتی راسا
لوگوتایپ انگلیسی گروه راسا-سازنده ورق‌های MDF
برچسب ام دی اف- نشانه نوشته فارسی گروه راسا

طراحی لیبل برای ورق‌های MDF- گروه صنعتی راسا

از میان دو طرحی که به این گروه پیشنهاد شد، طرح اول مورد پذیرش قرار گرفت، با این وجود طرح دوم به عنوان یک گزینۀ پیشنهادی در ادامه آمده است.

راسا-نشانه پیشنهادی- لوگوتایپ دو زبانه