لوگوتایپ شرکت معماری پرشین نمای شرق

شرکت طراحی نمای ساختمان / 1388

این نشانه را برای یکی از دوستان معمار طراحی کردم. شرکتی که فعالیت آن طراحی نمای ساختمان بود. ریتم حروف، ایده طراحی لوگوتایپ را در ذهنم ایجاد کرد. ترکیب حروف و کلمات به صورت خطوط مورب و عمودی تداعی‌کننده روابط ساختاری در نمای یک ساختمان است.

شرکت معماری پرشین نمای شرق
لوگو پرشین نمای شرق- نسخه زمینه عکس

استفاده از رنگ زرد لابه‌لای خطوط خاکستری به صورت ضمنی به نور و روشنایی در طراحی نما اشاره دارد. 

لوگو شرکت پرشین نمای شرق- نسخه زمینه رنگی
شرکت پرشین نمای شرق- نسخه سیاه و سفید
لوگو پرشین نمای شرق- نسخه سیاه و سفید
لوگو پرشین نمای شرق- خطوط ساختاری

این لوگوتایپ که در سال 1388 طراحی شده بود در سال 1399 مورد بازطراحی قرار گرفت و دو ترکیب از آن ایجاد شد.

طراحی لوگوتایپ-پرشین نمای شرق
لوگوتایپ شرکت معماری-پرشین نمای شرق