لوگوتایپ شرکت معماری پرشین نمای شرق

شرکت طراحی نمای ساختمان / 1388

طراحی نشانه نوشتاری برای استودیو معماری و طراحی نمای ساخنمان

این نشانه را برای یکی از دوستان معمار طراحی کردم. شرکتی که فعالیت آن طراحی نمای ساختمان بود. ریتم حروف، ایده طراحی لوگوتایپ را در ذهنم ایجاد کرد. ترکیب حروف و کلمات به صورت خطوط مورب و عمودی تداعی‌کننده روابط ساختاری در نمای یک ساختمان است.

طراحی لوگوتایپ پرشین نمای شرق-محسن خضری
لوگو شرکت پرشین نمای شرق- نسخه زمینه رنگی

لوگو پرشین نمای شرق- نسخه زمینه عکس
لوگو پرشین نمای شرق- خطوط ساختاری

استفاده از رنگ زرد لابه‌لای خطوط خاکستری به صورت ضمنی به نور و روشنایی در طراحی نما اشاره دارد. 

شرکت پرشین نمای شرق- نسخه سیاه و سفید
لوگو پرشین نمای شرق- نسخه سیاه و سفید

این لوگوتایپ که در سال 1388 طراحی شده بود در سال 1399 مورد بازطراحی قرار گرفت و دو ترکیب از آن ایجاد شد.

طراحی لوگوتایپ-پرشین نمای شرق
لوگوتایپ شرکت معماری-پرشین نمای شرق