طراحی لوگوتایپ محصولات آموزشی رنگ

Parhoon/ Color Educational Products / 1397

پرهون واژه‌ای فارسی و به معنای «دایره مانند» است. این نام برای برند طراحی چرخه‌های رنگ آموزشی انتخاب شد. چرخه رنگ ابزاری دایره‌ای شکل است که هدف آن سازمان‌دهی رنگ‌ها و روابط رنگی است. شما به‌واسطه چرخه رنگ، رنگ‌های اصلی، فرعی و میانی را با فواصل مشخص سازمان‌دهی می‌کنید. این ابزار آموزشی در کارگاه‌های مبانی رنگ برای رشته‌های هنرهای تجسمی کاربرد دارد.
استفاده از سه رنگ اصلی چرخه رنگ چاپ (CMY Color Wheel) یعنی سایان، ماژنتا و زرد به عنوان نقاط حرف پ و رنگ سیاه که در چاپ ماشینی از آن استفاده می‌شود برای حرف ن انتخاب شد.
طراحی حروف کلمه پرهون در قالب دایره‌‌ای، شکل و حرکات چرخشی سیلندرهای چاپ ماشینی را تداعی می‌کند. چهار دایره می‌تواند یادآور چهار برج چاپ ماشینی باشد.

پرهون- طراح لوگوتایپ از محسن خضری
پرهون- طراحی لوگو- محسن خضری
پرهون- نسخه نگاتیو- طراح محسن خضری
پرهون - طراحی لوگوتایپ- شرکت طراحی چرخه رنگ
پرهون- ساختار طراحی لوگوتایپ
پرهون- ماکاپ طراحی لوگو
رنگ‌های اصلی چرخه رنگ چاپ- چرخه CMY