ایده یونیفورم پوستر نگارخانه آذرنور بر اساس حرف «آ» که حرف اول نگارخانه است طراحی شد.  نوشتار فارسی با قلم دیبا Diba  تعریف شد و برای انگلیسی هم فونتی معادلِ وزن و ضخامت فونت دیبا انتخاب گردید. زمینه پوستر به بخشی از اثر نمایشگاه یا طرحی که بیان کننده موضوع باشد اختصاص دارد. موقعیت تیتر و نوشته ها در صورت نیاز از بالای کادر به قسمت پایین انتقال خواهد یافت.

اردیبهشت- نمایشگاه گروهی آبرنگ
طراحی پوستر نمایشگاه افرنگ- آثار ندا حسینی
قاب آییینه- یونیفرم گالری آذرنور
ادیشن- نمایشگاه گروهی چاپ دستی- نگارخانه آذرنور
طراحی پوستر خوان اول- نمایشگاه نقاشی های سیما حسینی
بانگ نای و نی- نمایشگاه آثار فریبا حاجی سید اسداله
شیردال- یونیفرم گالری آذرنور
قبل از خواب- یونیفرم گالری آذرنور
ساز دورن - نمایشگاه نقاشی های آمنه کامیابی
در خالی قاب ها زنیست- یونیفرم نگارخانه آذرنور
طراحی پوستر نمایشگاه گروهی نقاشی‌های کوچک - نگارخانه آذرنور
طراحی پوستر نمایشگاه بطری و جورجیو - مریم زین الیان - لیلا نودادی