نقش خیال / پوستر نمایشگاه دست ساخته‌های چوب و فلز

Naghshe Khial Exhibition / 1395

نقش خیال - نمایشگاه گروه صنایع دستی موسسه آموزش عالی فردوس

نمایشگاه نقش خیال - اسکیس مدادی
  • نمایشگاه دست‌ساخته‌های چوب و فلز
  • مشهد |  نگارخانه بهار | 1395
  • دانشجویان رشته‌ صنایع دستی و هنر اسلامی |  موسسه آموزش عالی فردوس