طراحی لوگو ساز خوش آهنگ / فروشگاه ابزارآلات موسیقی

Music Instrument Center / 1393

این لوگو برای یک فروشگاه ادوات موسیقی در مشهد طراحی شد. تایپوگرافی نوشته با خط نستعلیق بر روی پنج خط حامل، ایده طراحی این لوگو را خلق کرد.

لوگو فروشگاه ساز خوش آهنگ
لوگوتایپ فروشگاه ساز خوش آهنگ

نشانه فروشگاه ساز خوش آهنگ
نشانه نوشته ساز خوش آهنگ- نگاتیو