طراحی نشانۀ خانه نجوم مشهد

Mashhad Astronomy House / 1387

خانه نجوم، سال‌هاست در فرهنگسرای غدیر مشهد فعالیت می‌کند و هدف آن برگزاری برنامه‌های آموزشی و رصد اجرام آسمانی است.این لوگو یک نشانه پیشنهادی است و ایده آن از ترکیب افلاک‌نما و یک منظومه خلق شده است.
جا دارد از استاد جواد پویان که این لوگو زیر نظر ایشان طراحی شد یاد کنم.

نشانه خانه نجوم مشهد-نسخه اصلی
خانه نجوم مشهد- نسخه سیاه و سفید

نشانه خانه نحوم مشهد- تک رنگ
نشانه خانه نجوم-نسخه نگاتیو