طراحی لوگوتایپ فصلنامه علمی «اکتشاف و پردازش هوشمند دانش»

فصلنامه علمی موسسه آموزش عالی فردوس / مشهد / 1400

«اکتشاف و پردازش هوشمند دانش»، دومین فصلنامه علمی «موسسه آموزش عالی فردوس» است که مسئولیت طراحی لوگوتایپ نام آن را بر عهده من گذاشته شده بود.

طراحی لوگوتایپ نام مجله - اکتشاف دانش - محسن خضری
طراحی عنوان نشریه اکتشاف دانش - موسسه فردوس

بریف این لوگوتایپ در یک جلسه مجازی با معاونت پژوهشی این مؤسسه تدوین شد که ایشان تعریف روشنی از موضوع و رویکرد این نشریه ارائه دادند. در این جلسه، واژ‌ه‌های عنوان از جمله هوشمند، اکتشاف و پردازش به تفکیک تشریح شد.

علیرغم این که زمینۀ تخصصی این مجله بین‌رشته‌ای بوده اما بیشتر به رشته مهندسی کامپیوتر و مدیریت و گرایش‌های آن به‌خصوص «فناوری اطلاعات» متمایل است، همچنین این نشریه علاوه بر این‌که علمی بوده، کاربردی و مسئله محور است.

مخاطبان این نشریه از قشر دانشگاهی هستند و موضوعات آن می‌تواند در تمام رشته‌های تحصیلی مطرح شود.

طراحی لوگوتایپ نشریه - اکتشاف پردازش دانش
طراحی نام نشریه فصلنامه اکتشاف دانش

از چالش‌ها و پیچیدگی‌های طراحی عنوان این مجله نام بسیار طولانی و کلمات پر نقطه و دندانه‌دار آن بود که مهار آن‌ها واقعا انرژی زیادی می‌طلبید. بنابراین در وهله اول، تصمیم گرفتم عنوان را به دو سطر تقسیم کنم که حداقل از طول نام آن کاسته شود. مزیت این کار علاوه بر کوتاه شدن طول سطر این بود که کلمه دانش و پردازش زیر هم قرار گرفتند و هماهنگی و ریتم جالبی در آن قسمت ایجاد شد.

در شروع کار، از «فونت کلمه» به عنوان پایه طراحی کمک گرفته شد که با تغییراتی که گام‌به‌گام روی آن صورت داده شد به فرمی کاملا متفاوت و ویژه منتهی گردید.
برداشت از فرم پیکسل(شکل مربع) به عنوان نمایندۀ فناوری اطلاعات و کامپیوتر در ساختار طراحی مدنظر قرار گرفت.
حذف دندانه‌ها با کشیده نویسی و ساده‌سازی نقاط مشکل طولانی و پیچیده بودن عنوان نشریه را تا حد زیادی برطرف نمود. محمد محسن خضری / مرداد 1400