طراحی لوگوتایپ فصلنامه علمی «اکتشاف و پردازش هوشمند دانش»

فصلنامه علمی موسسه آموزش عالی فردوس / مشهد / 1400

طراحی عنوان مجله اکتشاف و پزدازش هوشمند دانش

«اکتشاف و پردازش هوشمند دانش»، دومین فصلنامه علمی «موسسه آموزش عالی فردوس» است که مسئولیت طراحی لوگوتایپ نام آن را بر عهده من گذاشته شده بود.

علیرغم این که زمینۀ تخصصی این مجله بین‌رشته‌ای بوده اما بیشتر به رشته مهندسی کامپیوتر و مدیریت و گرایش‌های آن به‌خصوص «فناوری اطلاعات» متمایل است، همچنین این نشریه علاوه بر این‌که علمی بوده، کاربردی و مسئله محور است.

مخاطبان این نشریه از قشر دانشگاهی هستند و موضوعات آن می‌تواند در تمام رشته‌های تحصیلی مطرح شود.

طراحی لوگوتایپ نشریه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش
طراحی عنوان مجله-اکتشاف و پردازش هوشمند دانش

از چالش‌ها و پیچیدگی‌های طراحی عنوان این مجله نام بسیار طولانی و کلمات پر نقطه و دندانه‌دار آن بود که مهار آن‌ها واقعا انرژی زیادی می‌طلبید. بنابراین در وهله اول، تصمیم گرفتم عنوان را به دو سطر تقسیم کنم که حداقل از طول نام آن کاسته شود. مزیت این کار علاوه بر کوتاه شدن طول سطر این بود که کلمه دانش و پردازش زیر هم قرار گرفتند و هماهنگی و ریتم جالبی در آن قسمت ایجاد شد.

در شروع کار، از «فونت کلمه» به عنوان پایه طراحی کمک گرفته شد که با تغییراتی که گام‌به‌گام روی آن صورت داده شد به فرمی کاملا متفاوت و ویژه منتهی گردید.
برداشت از فرم پیکسل(شکل مربع) به عنوان نمایندۀ فناوری اطلاعات و کامپیوتر در ساختار طراحی مدنظر قرار گرفت.
حذف دندانه‌ها با کشیده نویسی و ساده‌سازی نقاط مشکل طولانی و پیچیده بودن عنوان نشریه را تا حد زیادی برطرف نمود. محمد محسن خضری / مرداد 1400

طراحی جلد نشریه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش
طراحی اونیفرم محله اکتشاف و پردازش هوشمند دانش