نشانه پیشنهادی جشنواره فیلم و عکس ایرانگردی

Iran Tourism Film and Photo Festival / 1385

تلفیق دو نشانه و دستیابی به یک نشانه منحصربه‌فرد کار پیچیده‌ای است، چرا که علاوه بر ارتباط معنایی، ارتباط فرمی را هم می‌طلبد. این نشانه پیشنهادی بر اساس ترکیبی از حلقه فیلم و یک گل اسلیمی طراحی شد

نشانه تصویری جشنواره فیلم و عکس ایرانگردی
جشنواره فیلم و عکس ایرانگردی- نسخه تک رنگ

جشنواره فیلم و عکس ایرانگردی- لوگو تصویری
لوگو جشنواره فیلم و عکس ایرانگردی