طراحی نشان برای روز جهانی پرستار

International Nurses Day / 1388

گاهی طراحان گرافیک، نام هنرمندان یا دانشمندانی پرآوازه را در قالب یک نشانه طراحی می‌کنند. این نشانه هم یک کار دلی بود و هیچ سفارش‌دهنده‌ای نداشت.
این لوگوتایپ برای تمام پرستاران طراحی شد، انسان‌هایی که همچون ماه و ستاره در دل تاریک شب بیدارند.
برای بیان عمیق و زیبای این کلمه به دنبال نشانه‌ای استعاری بودم. نمی‌دانم چی شد که ماه و ستاره به ذهنم خطور کرد. ترکیب کلمه پرستار و تصویر ماه و ستاره ارتباط دل‌نشینی پیدا کرد. ناگفته نماد این نشانه چندین بار پس از طراحی مورد بازنگری قرار گرفت.

طراجی نشان روز جهانی پرستار-نشانه استعاری
نشانه روز جهانی پرستار-محسن خضری