طراحی نشانه بیمارستان امام حسین (ع)

Emam Hossein Hospital / Mashhad / 1389

طراحی لوگو برای سازمان و ارگان‌های دولتی کار ساده‌ای نیست، چرا که معمولا یک گروه بر تائید آن نظارت دارند. به عبارتی دیگر متقاعد کردن یک گروه چالش نسبتا دشواری است و این سفارش جزو این موارد بود. 

لوگو بیمارستان امام حسین(ع) - مشهد
نشانه بیمارستان امام حسین(ع) / مشهد

روند طراحی لوگو بیمارستان امام حسین(ع)  

در ابتدا جستجوهای نسبتا زیادی در مورد نشانه‌های به کار رفته در لوگوی بیمارستان‌های مختلف دنیا به عمل آمد. پس از آن نشانه‌ی برگ به‌عنوان نمادی پرکاربرد و مناسب مد نظر گرفت. در اتودهای ارسالی نسبت به استفاده از این نشانه در لوگو ابهاماتی ایجاد شد که پس از ارسال بخشی از روند جستجو و تشریح معانی نمادین برگ، کارگروه با استفاده از آن در طرح نهایی موافقت کردند.
هدف این بود که برگ در سه مرحله از حالت پژمرده به حالت ایستا و سرزنده درآید و بیانی استعاری از سه مرحله سلامت یعنی بیماری، نقاهت و درمان باشد، به‌علاوه فرم سه برگی یادآور امام سوم شیعیان است./ محمد محسن خضری

نشانه بیمارستان امام حسین(ع) / نسخه زمینه عکس