نمایشگاه گروهی طراحی- مشهد- نگارخانه آذرنور

پوستر | نمایشگاه گروه طراحی | مشهد | نگارخانه آذرنور | دوم آبان 1393

لادن اورنگی  |  مرجان براتی  |  زری حسینی  |  رضا خلیلی  |  الهه رئیس الساداتی  |  مانلی رسولی  |  پروانه عارف  |  آمنه مهربانی  |  بهاره وثوقی  |  طاهر موسوی  |  احسان مهدوی  |  طاهره واحدیان