وهم سبز – نمایشگاه نقاشی‌های نرگس رسولی‌نژاد

Green Delusion / 1396

وهم سبز  |  نمایشگاه نقاشی‌های نرگس رسولی نژاد | نگارخانه بهار | 1396 

پوستر وهم سبز - نمایشگاه نقاشی نرگس رسولی نژاد
پوستر نمایشگاه وهم سبز - نرگس رسولی نژاد
وهم سبز- نمایشگاه نقاشی های نرگس رسولی نژاد