طراحی رنگ پل بزرگراه امام علی(ع) مشهد

Color Design of Imam Ali Expy Bridge/ Mashhad/ 2022

طراحی رنگ پل هوایی بزرگراه امام علی(ع)، ابتدای بلوار دانشجو در مشهد از پروژه‌های جذابی بود که اسفند ماه 1400 اجرا شد.
نقاشی و زیباسازی پل‌های هوایی در مشهد به سفارش سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد برای اولین بار در پروژه‌های استقبال از بهار قرار گرفت. بر این اساس یک پل در هر منطقه انتخاب شد و به طراحان سفارش داده شد. طراحی رنگ پل بزرگراه امام علی(ع) هم بر عهده من بود.
در بهمن ماه 1400 طبق برنامه‌ریزی انجام شده روند طراحی و تایید طرح‌ها در محل خانه هنرمندان مشهد انجام شد. در مرحله بعد طرح‌های تایید شده برای اجرا به سازمان میادین مشهد(سازمان ساماندهی مشاغل خانگی) واگذار شد.  

نقاشی و زیباسازی پل‌های هوایی بزرگراه امام علی مشهد-محسن خضری

پروژه زیباسازی پل های هوایی مشهد- بزرگراه امام علی- ابتدای بلوار دانشجو- سال 1400

از ویژگی‌های جالب طرح این است که در ابتدای محل گذر، تصویری فشرده از سطوح رنگی مورب دیده می‌شود در حالی که پس از عبور از مسیر اندازه سطوح رنگی بزرگ و سه بعدی به چشم می‌آیند و بازی‌های بصری جذابی برای مخاطب در عبور از پل ایجاد می‌کند

طراحی رنگ پل هوایی بلوار دانشجو-بزرگراه امام علی مشهد از محسن خضری