طراحی نشانه نوشتاری مجموعه معماری بارمان

Barman Complex Logotype Design / 1394

طراحی لوگوی فارسی بارمان- مجموعه واحدهای پارتمانی توسط محسن خضری
طراحی نشانه بارمان-مجموعه معماری- محسن خضری

بارمان نامی برای مجموعه طراحی معماری در مشهد بود. سفارش‌دهنده می‌خواست نام این مجموعه به صورت ویژه طراحی شود. طراحی این لوگوتایپ بر اساس پرسپکتیو ایزومتریک انجام شد که جزو رایج‌ترین انواع شیوه‌های نمایش تصویر در گرافیک و علوم فنی-مهندسی است.
این سفارش مدت‌ها پس از تحویل مجدد بازطراحی شد و یک مونوگرام هم از دل آن خارج شد. این مونوگرام یک مکعب را در ساختار پرسپکتیو ایزومتریک نشان می‌دهد که یک مربع کوچک از دل آن خارج شده و نقطه ب را ایجاد نموده است.

دیراین نشانه نوشتاری بارمان-مجموعه واحدهای آپارتمانی
دیزاین نشانه فارسی بارمان-طراحی معماری واحدهای آپارتمانی- محسن خضری
مونوگرام مجموعه واحدهای آپارتمانی
لوگوتایپ بارمان- نسخه سیاه و سفید
طراحی مونوگرام شرکت معماری و ساختمانی بارمان-محسن خضری