طراحی لوگوی مجموعه واحدهای آپارتمانی بارمان

Barman Complex Logo Design / 1394

بارمان نامی برای مجموعه واحدهای آپارتمانی در مشهد بود. سفارش‌دهنده می‌خواست نام این مجموعه به صورت ویژه طراحی شود. طراحی این لوگوتایپ بر اساس پرسپکتیو ایزومتریک انجام شد که جزو رایج‌ترین انواع شیوه‌های نمایش تصویر در گرافیک و علوم فنی-مهندسی است.
این سفارش مدت‌ها پس از تحویل مجدد بازطراحی شد و یک مونوگرام هم از دل آن خارج شد که از لوگوتایپ اولیه قوی‌تر به نظر می‌رسید. این مونوگرام یک مکعب را در ساختار پرسپکتیو ایزومتریک نشان می‌دهد که یک مربع کوچک از دل آن خارج شده و نقطه ب را ایجاد نموده است.

مونوگرام مجموعه واحدهای آپارتمانی
لوگوتایپ بارمان- نسخه سیاه و سفید
طراحی لوگوتایپ بارمان- مجموعه واحدهای آپارتمانی
طراحی نشانه بارمان - مجموعه واحدهای آپارتمانی- نسخه سیاه و سفید