با هم آکادمی

Baham Academy / 1400

با‌هم آکادمی با هدف ارائه آموزش‌های کاربردی در حوزه‌های هنر و دیزاین پایه‌ریزی شده بود. فرم هـ در لوگوتایپ  این آکادمی جوانه‌های رشد را نشان می‌دهد. نام این آکادمی  بر پایۀ همکاری مشترک بنیان‌گذاران آن انتخاب شده بود.

طراحی نشانه با هم آکادمی-محسن خضری
طراحی نشانه نوشتاری باهم کادمی
طراحی لوگوتایپ فارسی-باهم آکادمی-نسخه فاوآیکن
طراحی لوگوتایپ برند آموزشی-باهم آکادمی
طراحی استارت آپ آموزشی-با هم آکادمی
طراحی استارت آپ آموزشی ایرانی-با هم آکادمی