طراحی لوگوتایپ دستمال کاغذی آرالیا

Araliya Facial Tissues / 1385

آرالیا نام گیاهی آپارتمانی است که در اوایل تابستان گل‌هایی سفید و ریزی می دهد که به صورت خوشه‌ای ظاهر می‌شود. اگرچه این لوگو یک سفارش پیشنهادی برای یک برند دستمال کاغذی است، اما به دلیل ترکیب جالب توجه در این مجموعه قرار گرفت.

لوگوتایپ دستمال کاغذی آرالیا
طراحی لوگو دستمال کاغذی آرالیا-نسخه سیاه و سفید
دستمال کاغذی آرالیا- نسخه زمینه رنگی
لوگو دستمال کاغذی آرالیا- نسخه نگاتیو