فعالیت این شرکت در زمینه معماری و طراحی نمای ساختمان بود. در طراحی این لوگو سعی شد حروف طوری با نمای ساختمان پیوند داده شود که در آن واحد هم ساختمان دیده شود و هم نوشته.

شرکت معماری باروک- لوگو ترکیبی
شرکت معماری باروک- نسخه تک رنگ